Διαχείριση απουσιών

Στην οθόνη αυτή  γίνεται η καταχώρηση των απουσιών των καταρτιζομένων.Τα στοιχεία των ημερομηνιών έρχονται αυτόματα από το ωρολόγιο του προγράμματος. Ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στο πεδίο «Κατάσταση» το οποίο παίρνει τις τιμές:

  • Εκκρεμεί
  • Απουσίες ΟΚ

ανάλογα με το αν έχει γίνει ο έλεγχος των καταχωρημένων απουσιών ή όχι.


Για κάθε ημερομηνία ο χρήστης καταχωρεί:


Εκπαιδευόμενος

Επιλέγετε τον εκπαιδευόμενο που απουσίασε

Σύνολο ωρών

Εισάγετε τον αριθμό των απουσιών

Δικαιολ/νες

Τσεκάρετε το πεδίο εάν οι απουσίες είναι δικαιολογημένες

'Ωρα

Εάν οι απουσίες έχουν γίνει ενδιάμεσα σε κάποιο μάθημα, τότε εισάγετε την ώρα. Το σύστημα αυτόματα θα κατανέμει τις απουσίες στα μαθήματα με βάση αυτή την ώρα έναρξης των απουσιών

Στην αρχή

Εάν οι απουσίες έχουν γίνει στην αρχή, τσεκάρετε το πεδίο, διαφορετικά το αφήνετε κενό για να σημειώσετε ότι οι απουσίες έχουν γίνει στο τέλος.
Ένα κρίσιμο πεδίο στη φόρμα αυτή είναι ο Έλεγχος.

  • Στο πεδίο αυτό καταχωρείται η ημερομηνία μέχρι την οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των καταχωρημένων απουσιών. Πριν από αυτή την ημερομηνία επιτρέπεται αλλαγή στην κατάσταση απουσιών μόνο από χρήστες που έχουν αντίστοιχα δικαιώματα στην εφαρμογή και για τόσες μέρες πίσω όσες τους δίνουν τα δικαιώματα που έχουν.


Για να γίνει μεταβολή αυτού του πεδίου πρέπει ο χρήστης να έχει τα απαραίτητα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά είναι:

  • Δεν επιτρέπεται η μεταβολή
  • Επιτρέπεται μόνο η μεταβολή προς τα εμπρός
  • Επιτρέπεται η μεταβολή