Παρακολούθηση προγράμματος

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να δει ή να μεταβάλλει (ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει στην εφαρμογή) τις ημερομηνίες κάθε φάσης των προγραμμάτων.