Εισαγωγή πρακτικής άσκησης Voucher


Δεν αφορά μόνο voucher αλλά κάθε πρόγραμμα που η πρακτική του γίνεται με τον τρόπο που γίνεται η πρακτική στο Voucher. Συγκεκριμένα, κάθε καταρτιζόμενος έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Η φόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε η καταχώρηση των ωρολογίων να γίνεται έξυπνα στον λιγότερο δυνατό χρόνο.


Αρχικά επιλέγετε τη φάση υλοποίησης για την οποία θέλετε να αναπτύξετε το ωρολόγιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί η λίστα με τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στην φάση καθώς και την εταιρία πρακτικής άσκησης και το συγκεκριμένο παράρτημά της όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση (θα πρέπει να έχουν ήδη καταχωρηθεί στην ομάδα καταρτιζομενων). Επίσης εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στην φάση υλοποίησης.Το επόμενο βήμα είναι να καταχωρήσετε τις περιόδους πρακτικής άσκησης όπως φαίνεται παρακάτω. Δίνετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το ωράριο (για δύο περιόδους εντός της ημέρας), επιλέγετε τις ημέρες της εβδομάδας που θα υπάρχει απασχόληση και τέλος τον συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης ανά ημέρα.Στο δεξιό μέρος, στα πεδία διακοπή από και έως, μπορείτε να καταχωρήσετε περιόδους διακοπής της πρακτικής. Έτσι το σύστημα αυτόματα δεν θα αναπτύξει ωρολόγιο στις περιόδους αυτές.


Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση των περιόδων, πατώντας το πλήκτρο "Ανάπτυξη ωρολογίου", το σύστημα αναπτύσσει το ωρολόγιο για τον συγκεκριμένο καταρτιζόμενο. Αν ο συνολικός αριθμός των ωρών που αναπτύχθηκαν δεν είναι ο αναμενόμενος, μπορείτε να διορθώσετε τις τιμές στις περιόδους πρακτικής και να δώσετε ανάπτυξη όσες φορές θέλετε.Στις περιπτώσεις που έχετε πάνω από μία περιόδους ανάπτυξης (πχ για μία περίοδο μπορεί να έχετε πέντε ημέρες πρακτικής ανά εβδομάδα και στην επόμενη περίοδο έξι, ή σε κάποια περίοδο να είναι πρωϊνή απασχόληση και σε άλλη απογευματινή), για λόγους αποφυγής σφαλμάτων το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης μια περιόδου μόνο επιλέγοντας από το δεξιό μενού :


 Ανάπτυξη ωρολογίου για αυτή τη γραμμή μόνο.


Από το ίδιο δεξιό μενού μπορείτε επίσης να :

* Ενημερώστε την εταιρία πρακτικής άσκησης. Αυτό χρειάζεται να γίνει στις περιπτώσεις που έχετε ήδη αναπτύξει το ωρολόγιο, δεν θέλετε να το ξανακάνετε αλλά παρόλα αυτά αλλάξατε την εταιρία στην ομάδα καταρτιζομένων.

* Αντιγράψετε τις περιόδους από άλλο καταρτιζόμενο. Αυτό χρειάζεται αν έχετε πάνω από έναν καταρτιζόμενο με το ίδιο ή παρεμφερές ωρολόγιο.


Αντίστοιχα, στο δεξιό μενού στην περιοχή των καταρτιζομένων

μπορείτε να αντιγράψετε αυτούσιο το ωρολόγιο από άλλον καταρτιζόμενο ή να ενημερώσετε την εταιρία πρακτικής μόνο για τον επιλεγμένο καταρτιζόμενο.


Ημερομηνία κλειδώματος


Για λόγους ασφάλειας, έχουν προστεθεί, δύο πεδία ημερομηνιών ελέγχου. Πριν από αυτές τις ημερομηνίες, η ανάπτυξη ωρολογίου δεν επηρεάζει τυχόν ήδη καταχωρημένο ωρολόγιο.

Η πρώτη ημερομηνία είναι στην κορυφή της φόρμας :   Η ημερομηνία αυτή αφορά όλη τη φάση και φυσικά όλους τους καταρτιζόμενους.

Η δεύτερη ημερομηνία είναι σε κάθε καταρτιζόμενο, και είναι το πεδίο κλείδωμα μέχρι :Αλλαγή εταιρίας πρακτικής στη μέση της πρακτικής άσκησης.


Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος καταρτιζόμενος για οποιοδήποτε λόγο, αλλάζει την εταιρία πρακτικής του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Για να αλλάξουμε την εταιρία πρακτικής από εκεί και μετά κάνουμε τα ακόλουθα βήματα :

1. Κλειδώνουμε το ωρολόγιο πρακτικής του συγκεκριμένου καταρτιζόμενου μέχρι και την τελευταία ημέρα πρακτικής στην προηγούμενη εταιρία

2. Αλλάζουμε την εταιρία στην ομάδα καταρτιζομένων επιλέγοντας προφανώς τη νέα εταιρία (και υποκατάστημα αν απαιτείται)

3. Στην εδώ φόρμα, είτε, εκτελούμε από την αρχή ανάπτυξη ωρολογίου (κάτι που θα μεταβάλλει την εταιρία μόνο μετά την ημερομηνία κλειδώματος), είτε εκτελούμε την επιλογή του δεξιού μενου : Ενημέρωση εταιρίας πρακτικής άσκησης.