Ομάδες διακρατικών εταίρων

       

Με την εργασία αυτή γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στους διακρατικούς εταίρους και τα προγράμματα. Οι διακρατικοί εταίροι  πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο συναλλασσομένων (Λογιστική – Συναλλασσόμενοι – Διαχείριση συναλλασσομένων), και τα προγράμματα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί στο αρχείο προγραμμάτων (Προγράμματα – Διαχείριση προγραμμάτων)


Για κάθε πρόγραμμα μπορούμε να έχουμε περισσότερες της μίας ομάδας διακρατικών εταίρων, για να συμμετέχουν  π.χ. οι μεν σε μία φάση του προγράμματος και οι δε σε άλλη.Για να δημιουργήσουμε μία ομάδα διακρατικών εταίρων ακολουθούμε τα εξής βήματα

  • Επιλέγουμε το πρόγραμμα
  • Συμπληρώνουμε την ονομασία της ομάδας


Κατά την καταχώρηση του προγράμματος, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα δημιουργίας της ομάδας διακρατικών εταίρων αυτόματα, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην «Συμπεριφορά επιχειρησιακών».


Για να προσθέσουμε ένα διακρατικό εταίρο στην ομάδα συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία


  • Ιδιότητα. Η ιδιότητα με την οποία έχει καταχωρήσει το λογιστήριο τον διακρατικό εταίρο στο αρχείο συναλλασσομένων. Γίνεται ανεύρεση από το αρχείο ιδιοτήτων.
  • Διακρατικός εταίρος. Γίνεται ανεύρεση από τους διακρατικούς εταίρους που είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο συναλλασσομένων. Η ανεύρεση γίνεται είτε με επωνυμία είτε με ΑΦΜ.