• Διαχείριση λοιπών συμφωνητικών

Με την λειτουργία αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε τα συμφωνητικά με τους λοιπούς πλην εκπαιδευτων, καταρτιζομένων λοιπών συνεργατών υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταχωρηθεί για αυτούς προϋπολογιστικά ή απολογιστικά η δαπάνη και ότι αυτή αφορά λογαριασμό δαπάνης που υπάγεται σε κατηγορία δαπάνης για την οποία προβλέπεται έκδοση συμφωνητικών.

Για να προχωρήσουμε στην δημιουργία πρέπει αρχικά να επιλέξουμε το πρόγραμμα για το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε τα συμφωνητικά.

Ακολούθως για κάθε μία από τις δαπάνες που θα εμφανιστούν πρέπει να ορίσουμε το είδος του συμφωνητικού που θα παραχθεί, την ημερομηνία συμφωνίας και το ποσό σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από αυτό της δαπάνης.

Τέλος συμπληρώνοντας στο φίλτρο το είδος του συμφωνητικού που θέλουμε να εκδώσουμε, εμφανίζεται στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης το εικονίδιο του MS-Word με το οποίο δίνουμε την εντολή για την παραγωγή των συμφωνητικών.

Τα συμφωνητικά δημιουργούνται στην εφαρμογή MS-Word. Αφού δημιουργηθούν μπορούμε να προσαρμόσουμε το κείμενο του συμφωνητικού κατά το δοκούν. π.χ. Για συμφωνητικά που αφορούν συγγραφή σημειώσεων μπορούμε να συμπληρώσουμε αναλυτικά το είδος την ποσότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά των σημειώσεων.