Ομάδες συνεργατών


Με την εργασία αυτή γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στους συνεργάτες και τα προγράμματα. Οι συνεργάτες πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο συναλλασσομένων (Λογιστική – Συναλλασσόμενοι – Διαχείριση συναλλασσομένων), και τα προγράμματα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί στο αρχείο προγραμμάτων (Προγράμματα – Διαχείριση προγραμμάτων)


Για κάθε πρόγραμμα μπορούμε να έχουμε περισσότερες της μίας ομάδας συνεργατών, για να συμμετέχουν  π.χ. οι μεν σε μία φάση του προγράμματος και οι δε σε άλλη.Για να δημιουργήσουμε μία ομάδα συνεργατών ακολουθούμε τα εξής βήματα

 • Επιλέγουμε το πρόγραμμα
 • Συμπληρώνουμε την ονομασία της ομάδας


Κατά την καταχώρηση του προγράμματος, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα δημιουργίας της ομάδας συνεργατών αυτόματα, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην «Συμπεριφορά επιχειρησιακών».


Για να προσθέσουμε ένα συνεργάτη στην ομάδα συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία


 • Ρόλος. Ο ρόλος που θα αναλάβει ο συνεργάτης στην υλοποίηση του προγράμματος. Ένας συνεργάτης μπορεί να αναλάβει περισσότερους του ενός ρόλους.
 • Ιδιότητα. Η ιδιότητα με την οποία έχει καταχωρήσει το λογιστήριο τον συνεργάτη στο αρχείο συναλλασσομένων. Γίνεται ανεύρεση από το αρχείο ιδιοτήτων.
 • Συνεργάτης. Γίνεται ανεύρεση από τους συνεργάτες που είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο συναλλασσομένων. Η ανεύρεση γίνεται είτε με επωνυμία είτε με ΑΦΜ.
 • Ιεραρχία. Η ιεραρχία στην οποία κατατάσσεται ο συνεργάτης. Γίνεται επιλογή από
  • Α  Διευθυντής, Διευθυντής κατάρτισης, περιφερειακός διευθυντής
  • Β  Επιστημονικός υπεύθυνος, υπεύθυνος προώθησης, συντονιστής
  • Γ  Έμπειρο στέλεχος
  • Δ  Στέλεχος
  • Ε  Βοηθητικό προσωπικό
 • Παρατηρήσεις
 • Αμοιβή. Η συμφωνημένη αμοιβή με τον συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος
 • Ημερομηνία σύμβασης. Η ημερομηνία που έγινε η σύμβαση με τον συνεργάτη. • Λοιπές εργασίες


Στην οθόνη των ομάδων συνεργατών με δεξί κλικ εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο μενού:Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με την χρήση του αναδυόμενου μενού είναι:


 • Δημιουργία συμφωνητικών συνεργατών. Δημιουργείται το συμφωνητικό ανάλογα με τον ρόλο που αναλαμβάνει ο συνεργάτης, με βάση το πρότυπο που έχει δηλωθεί στις κατηγορίες συνεργατών.
 • Κατηγορίες συνεργατών


Η εργασία εκτελείται από το μενού Προγράμματα – Παράμετροι προγραμμάτων – Κατηγορίες συνεργατώνΣτην οθόνη αυτή δημιουργούνται ρόλοι τους οποίους αναλαμβάνουν οι συνεργάτες κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.


Για κάθε ρόλο, τα στοιχεία που καταχωρούμε είναι


 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Ρόλος. Αντιστοίχιση του ρόλου που δημιουργούμε με τους δεσμευμένους ρόλους που αναγνωρίζει και χειρίζεται η εφαρμογή. Γίνεται επιλογή από
  • Επιστημονικός υπεύθυνος
  • Συντονιστής         
  • Μέλος επιτροπής επιλογής
  • Αξιολογητής  
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Διευθυντής κατάρτισης
  • Υπεύθυνος προώθησης         
  • Υπεύθυνος ΕΚΟ
  • Φορέας πιστοποίησης
  • Άλλο

Τύπος σύμβασης. Ο τύπος του συμφωνητικού που θα δημιουργείται για όποιον συνεργάτη αναλάβει τον αντίστοιχο ρόλο. Τα  πρότυπα των συμφωνητικών δηλώνονται στην σελίδα «Πρότυπα» της διαχείρισης επιχειρησιακών, για κάθε ένα επιχειρησιακό.