• Αποτελέσματα πιστοποίησης γνώσεων


Η εργασία εκτελείται από το μενού Προγράμματα – Προγραμματισμός κατάρτισης – Αποτελέσματα πιστοποίησης γνώσεων.Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων των καταρτιζομένων.


Για κάθε εξέταση που γίνεται καταχωρούμε τα εξής στοιχεία.

 • Επιλέγουμε την ομάδα καταρτιζομένων που συμμετείχε στην εξέταση.
 • Ημερομηνία. Η ημερομηνία της εξέτασης
 • Αντικείμενο εξέτασης. Η ενότητα πάνω στην οποία έγινε η εξέταση για πιστοποίηση. Γίνεται επιλογή από τις ενότητες που έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα «Πιστοποίηση γνώσεων» της ομάδας καταρτιζομένων.
 • Παρατηρήσεις
 • Επαναληπτική. Αν η εξέταση είναι επαναληπτική ή όχι.
 • Τους καταρτιζόμενους που συμμετείχαν. Για κάθε καταρτιζόμενο συμπληρώνουμε
  • Ονοματεπώνυμο. Γίνεται ανεύρεση από τους καταρτιζόμενους της ομάδας
  • ΑΦΜ
  • ΑΔΤ. Συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή
  • Βαθμός. Ο βαθμός που πήρε ο καταρτιζόμενος στην εξέταση.
  • Επιτυχής. Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή, συγκρίνοντας τον βαθμό που πήρε ο καταρτιζόμενος με τον βαθμό που δηλώθηκε ως βάση πιστοποίησης στην σελίδα «Πιστοποίηση γνώσεων» της ομάδας καταρτιζομένων.

Για κάθε καταρτιζόμενο ο οποίος επιτυγχάνει γίνεται αυτόματα εγγραφή στον πίνακα «Πρόσθετες γνώσεις»  του αρχείου καταρτιζομένων.