• Καρτέλες ειδών

Δίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθούν Καρτέλες Ειδών οι οποίες υπακούουν στο φίλτρο που έχει οριστεί για το εύρος των ημερομηνιών και το παράρτημα που ορίζει ο χρήστης.