• Συμφωνητικά εκπαιδευτών

Η επιλογή «Συμφωνητικά εκπαιδευτών» εμφανίζει την παρακάτω οθόνη και τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:


  1. Επιλέγουμε τη «Φάση». Αν είναι η πρώτη φορά, η οθόνη έρχεται άδεια, στην αντίθετη περίπτωση εμφανίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι εκείνη την στιγμή.
  2. Από το δεξί menu «Συμφωνητικά Εκπαιδευτών» επιλέγουμε «Ενημέρωση Ωρών - Ενημέρωση & Έλεγχος Συμβάσεων» με στόχο να ενημερωθούν τα πεδία. Τα check boxes στο δεξί άκρο της οθόνης δεν επιλέγονται δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν έχουν βγει τα συμφωνητικά.
  3. Από το δεξί menu «Συμφωνητικά Εκπαιδευτών» επιλέγω «Δημιουργία Συμφωνητικών Εκπαιδευτών» και δημιουργούνται τα συμφωνητικά σε Word αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία.
  4. Μετά την εκτύπωση των συμφωνητικών επιλέγουμε τα check boxes στο δεξί άκρο της οθόνης.


Στην περίπτωση που οι ώρες κάποιων Εκπαιδευτών στα Θέματα Εκπαίδευσης μεταβληθούν αφού έχουμε εκτυπώσει τα αντίστοιχα  Συμφωνητικά, μπορούμε:

α)        να μην προχωρήσουμε σε επιπλέον ενέργειες ανάλογα με το αν στα συμφωνητικά υπάρχει σχετική αναφορά,

β)        να επαναλάβουμε το δεύτερο βήμα «Ενημέρωση Ωρών - Ενημέρωση & Έλεγχος Συμβάσεων» με στόχο αφενός στο πεδίο «Παρατηρήσεις» να εμφανιστούν οι Εκπαιδευτές στους οποίους υπάρχει αλλαγή ωρών και για ποιόν λόγο και αφετέρου να εκτυπώσουμε νέα συμφωνητικά για τυχόν νέους Εκπαιδευτές ή παλιούς έχοντας σαν βασική προϋπόθεση να μην έχουμε επιλέξει τα αντίστοιχα check boxes.