• Καταστάσεις εισροών - απαιτήσεων

Με την εργασία αυτή μπορούμε να πάρουμε καταστάσεις Εισροών και απαιτήσεων για τα προγράμματα που υπακούουν στο φίλτρο.

Οι διαθέσιμες καταστάσεις είναι:

  • Εισροές κατά πρόγραμμα
  • Απαιτήσεις κατά πρόγραμμα
  • Απαιτήσεις κατά πρόγραμμα (συνοπτικά)