Καταστάσεις

Η ενότητα «Καταστάσεις» περιλαμβάνει τα ισοζύγια αναλυτικής λογιστικής που επιθυμούμε να προβάλλουμε με βάση τα φίλτρα που έχουμε ορίσει.