Διαχείριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

Στην ενότητα «Διαχείριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής» έχουμε τη δυνατότητα της προσθήκης - προβολής - επεξεργασίας των κινήσεων της αναλυτικής λογιστικής.