• Επιμερισμοί

Εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων της αναλυτικής λογιστικής που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα Φίλτρο.

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές για τους επιμερισμούς:

  • Επιμερισμός της επιλεγμένης κίνησης
  • Επιμερισμός όλων των κινήσεων που εμφανίζονται στην λίστα
  • Διαγραφή του δέντρου των επιμερισμών της επιλεγμένης κίνησης
  • Διαγραφή του δέντρου των επιμερισμών όλων των κινήσεων που εμφανίζονται στην λίστα

Το πεδίο «Αριθμός διαδοχικών επιμερισμών» δηλώνει αν θα γίνουν διαδοχικοί επιμερισμοί των κινήσεων που προέρχονται από τους επιμερισμούς που θα γίνουν, και σε ποιο βάθος.


  • Γενικά στοιχεία κίνησης

Εμφανίζονται τα στοιχεία της κίνησης, όπως αυτά εμφανίζονται και στην κονσόλα των κινήσεων της Αναλυτικής Λογιστικής.