• Επιλογή πακέτου κάλυψης

Στην οθόνη αυτή έχουμε την δυνατότητα, αφού συμπληρώσουμε την ειδικότητα του εργαζομένου και την πιθανή ειδική περίπτωση ασφάλισης, να δούμε το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που αντιστοιχεί, καθώς και αντίστοιχα ποσοστά εισφορών για εργοδότη και εργαζόμενο.