Εκτύπωση επιταγών σε dot matrix


Για να γίνει εκτύπωση των επιταγών σε dot matrix αντί εκτύπωσης σε laser θα πρέπει στην επιλογή «Λογιστική -> Αξιόγραφα -> παράμετροι -> παραστατικά αξιογράφων», στο παραστατικό που έχει δημιουργηθεί για την εκτύπωση επιταγών να οριστούν :

  1. Ο εκτυπωτής αξιογράφων
  2. Η φόρμα εκτύπωσης (frr)

Αυτό γίνεται στη σελίδα, «Εκτυπωτές έκδοσης».Η φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει οριστεί στην επιλογή «Εργαλεία -> Γενικές παράμετροι -> φόρμες εκτύπωσης παραστατικών»Στην επιλογή «Filename» καταχωρείτε το όνομα του αρχείου frr το οποίο περιέχει τις πληροφορίες για το επιθυμείτε να εκτυπώνεται κάθε επιταγή. Συγκεκριμένα πως θα είναι η μορφή της απόδειξης παραλαβής της επιταγής, διορθώσεις στις θέσεις των πεδίων της ίδιας της επιταγής κλπ.

Τα διαθέσιμα πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην φόρμα φαίνονται στην επιλογή «Λογιστική -> Αξιόγραφα -> Παράμετροι -> Πεδία εκτύπωσης αξιογράφων».To frr χωρίζεται σε τρεις ενότητες για :

  1. Καταρτιζόμενους που περιέχει τρεις υποενότητες με τίτλους [Section31], [Section32] και [Section33]
  2. Εκπαιδευτές που περιέχει τρεις υποενότητες με τίτλους [Section21], [Section22] και [Section23]
  3. Λοιπούς που περιέχει τρεις υποενότητες με τίτλους [Section11], [Section12] και [Section13]

Έτσι μπορείτε να σχεδιάσετε διαφορετική μορφή για εκπαιδευτές, καταρτιζόμενους και λοιπούς.

Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να σχεδιάσετε τα τρία διαφορετικά μέρη της εκτύπωσης όπως θέλετε εκτός του τρίτου που θα είναι υποχρεωτικά το σώμα της επιταγής.

Τα άλλα δύο μπορούν να είναι, οικονομική εκκαθάριση, απόδειξη παραλαβής κλπ.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα frr (ArgusGramPrint.frr).