• Προθέματα σύνδεσης με λογιστική

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα Προθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των Ασφαλιστικών Δεδομένων την Λογιστική, καθώς και ο κωδικός τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα άρθρα σύνδεσης.