Αμοιβές Καταρτιζομένων

Η ενότητα «Αμοιβές καταρτιζομένων» στα ασφαλιστικά αφορά στα ακόλουθα:

       Επεξεργασία αμοιβών - ΙΚΑ

       Υπολογισμός αμοιβών καταρτιζομένων

    • Λογιστικές εγγραφές
    • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών