• Δημιουργία λογιστικών εγγραφών

Στην οθόνη αυτή γίνεται η δημιουργία των λογιστικών εγγραφών των εκπαιδευτών από τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαχείρισης.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι :

  • Από έτος
  • Έως έτος
  • Από μήνα
  • Έως μήνα
  • Αν η λογιστικές εγγραφές είναι ΙΚΑ ή Αμοιβών
  • Η φάση του προγράμματος για την οποία θα γίνουν λογιστικές εγγραφές. Αν το πεδίο δεν συμπληρωθεί, γίνονται λογιστικές εγγραφές για όλα τα προγράμματα που ήταν σε εξέλιξη στην ζητούμενη περίοδο.


Με το πλήκτρο  γίνεται η δημιουργία των λογιστικών εγγραφών.

Με το πλήκτρο  εμφανίζεται η λίστα των λογιστικών εγγραφών που δημιουργήθηκαν.