• Λογιστικές εγγραφές

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των ομάδων λογιστικών εγγραφών των εκπαιδευτών που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε ομάδα είναι :

  • Το έτος
  • Από περίοδο
  • Έως περίοδο
  • Το πρόγραμμα για το οποίο έγιναν λογιστικές εγγραφές
  • Αν η λογιστικές εγγραφές αφορούσαν στο ΙΚΑ
  • Αν έχουν γίνει μεταβολές στα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαχείρισης μετά τον υπολογισμό των αμοιβών.


Τα πλήκτρα που εμφανίζονται για την διαχείριση των λογιστικών εγγραφών είναι :

Μεταβολή της επιλεγμένης ομάδας

Προβολή της επιλεγμένης ομάδας

Πρόσθεση νέας εγγραφής