• Επεξεργασία Αμοιβών- ΙΚΑ

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων αμοιβών των εκπαιδευτών που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε περίοδο είναι:

  • Το έτος
  • Ο μήνας
  • Ο τύπος αποδοχών
  • Αν υποβλήθηκε Α.Π.Δ.


Τα πλήκτρα που εμφανίζονται για την διαχείριση των κινήσεων είναι :

Μεταβολή της επιλεγμένης κίνησης

Προβολή της επιλεγμένης κίνησης

Πρόσθεση νέας εγγραφής