Αμοιβές Εκπαιδευτών

Η ενότητα «Αμοιβές Εκπαιδευτών» στα ασφαλιστικά αφορά στα ακόλουθα:

       Επεξεργασία αμοιβών - ΙΚΑ

       Υπολογισμός αμοιβών εκπαιδευτών

       Λογιστικές εγγραφές

       Δημιουργία λογιστικών εγγραφών