• Επεξεργασία παραστατικών αγορών - πωλήσεων

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται κινήσεις Αγορών Πωλήσεων. Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

 • Ημερομηνία
 • Σειρά (για χειρόγραφα παραστατικά)
 • Αριθμός
 • Υποκατάστημα
 • Παραστατικό
 • Σειρά (εμφανίζεται μόνο όταν το παραστατικό είναι για έκδοση. Ο χρήστης επιλέγει την σειρά εκτύπωσης και η εφαρμογή δίνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό. Η εκτύπωση του παραστατικού γίνεται με το πλήκτρο).


Επίσης εμφανίζονται τα πεδία (τα οποία ενημερώνει η εφαρμογή και δεν μπορεί να μεταβάλλει ο χρήστης):

  • Εξόφληση (μετρητοίς)
  • Πιστωτική Κάρτα
  • Εκτυπώθηκε
  • Χειρόγραφο


Στη σελίδα «Γενικά» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα:

 • Ιδιότητα (με την οποία κινείται ο συναλλασσόμενος)
 • Συναλλασσόμενος

Τα στοιχεία:

  • Διεύθυνση
  • Τ.Κ.
  • Πόλη
  • Τηλέφωνο
  • Επάγγελμα
  • Κατηγορία Φ.Π.Α.
  • Δ.Ο.Υ.

συμπληρώνονται από την εφαρμογή και ο χρήστης δεν μπορεί να τα μεταβάλλει.

 • Τρόπος Πληρωμής
 • Πιστωτική Κάρτα (εμφανίζεται μόνο αν στις παραμέτρους του Τρόπου Πληρωμής έχει οριστεί ότι είναι Πιστωτικής Κάρτας).
 • Τρόπος Αποστολής
 • Αιτιολογία
 • Πλήρης Αιτιολογία (αν είναι συμπληρωμένη εκτυπώνεται αυτή στο παραστατικό. Διαφορετικά εκτυπώνεται η Αιτιολογία).
 • Τόπος Φόρτωσης
 • Τόπος Προορισμού
 • Σκοπός Διακίνησης


Στη σελίδα «Είδη» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα:

 • Είδος
 • Ποσότητα
 • Τιμή Μονάδας
 • Μικτή Αξία
 • Έκπτωση
 • Καθαρή Αξία
 • Αναλυτική Περιγραφή Είδους (εμφανίζεται μόνο όταν το Είδος είναι χαρακτηρισμένο ως Υπηρεσία, για να συμπληρωθεί η αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας)


Στη σελίδα «Επιβαρύνσεις» συμπληρώνουμε τα ακόλουθα:

 • Επιβάρυνση
 • Αξία
 • Φ.Π.Α. (ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβάλλει αυτό το πεδίο)
 • Συνολική Αξία


Στη σελίδα «Σύνολα» εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέμβει στα πεδία:

 • Έκπτωση Συναλλασσομένου
 • Ειδική Έκπτωση (επί του Τιμολογίου)
 • Φ.Π.Α. Παραστατικού (ανά προέλευση και κατηγορία Φ.Π.Α.)