Μισθοδοσία Προσωπικού

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων (περιόδων) της μισθοδοσίας προσωπικού που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε περίοδο είναι :

  • Το έτος
  • Ο μήνας
  • Ο τύπος αποδοχών
  • Αν υποβλήθηκε Α.Π.Δ.


Τα πλήκτρα που εμφανίζονται για την διαχείριση των κινήσεων είναι :

Μεταβολή της επιλεγμένης κίνησης

Προβολή της επιλεγμένης κίνησης

Πρόσθεση νέας εγγραφής


Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξάρτητο πρόγραμμα μισθοδοσίας, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να εισάγει τα στοιχεία μισθοδοσίας προσωπικού από την δισκέτα που έχει παράγει το πρόγραμμα μισθοδοσίας για το ΙΚΑ. Η ταυτοποίηση των μελών του προσωπικού γίνεται με τον Α.Μ. ΙΚΑ.