Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Έκδοσης 157-158

Η αναβάθμιση 157 και 158 περιέχει τα ακόλουθα :


ArgusERP

myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Προστέθηκε η υποδομή διασύνδεσης του ArgusERP με το myDataΣτο ArgusERP, υπάρχει μενού MyData με την παραμετροποίηση του συστήματος διασύνδεσης.

Επίσης, έγιναν οι αλλαγές στις παρακάτω φόρμες:

 • Μονάδες μέτρησης αποθήκης: Προσθήκη στήλης αντιστοίχισης με παραμέτρους myData
 • Σκοποί διακίνησης: Προσθήκη στήλης αντιστοίχισης με παραμέτρους myData
 • Κατηγορίες ΦΠΑ: Προσθήκη στήλης αντιστοίχισης με παραμέτρους myData
 • Τρόποι Πληρωμής: Προσθήκη στήλης αντιστοίχισης με παραμέτρους myData
 • Διαχείριση λογαριασμών: Καρτέλα myData με παραμετροποίηση σύνδεσης παραστατικών και λογαριασμών


Δικαιολογητικά επιχειρησιακού

Προσθήκη δυνατότητας χαρακτηρισμού των δικαιολογητικών για συγχώνευση και υπογραφή

Γενικές παράμετροι εφαρμογής

Προσθήκη παραμέτρου "Εκτύπωση παραστατικών σε terminal" που παρακάμπτει ένα πρόβλημα εκτύπωσης του λογοτύπου σε παραστατικά pdf και εμφανίζεται σε περιβάλλον terminal serverSharpCRM

Διαχείριση τηλεκατάρτισης

Προστέθηκε δυνατότητα διασύνδεσης του ArgusERP με το Big Blue Button.

Μέσω της διασύνδεσης είναι εφικτά:

 • Η καταγραφή δεδομένων παρακολούθησης (ώρα εισόδου,ώρα εξόδου, δραστηριότητες) του κάθε χρήστη στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Η προβολή των επόμενων χρονικά συνεδριών/meetings στον λογαριασμό του κάθε χρήστη στην πλατφόρμα ArgusWEB.
 • Η αυτόματη δημιουργία συνεδριών/meetings στην διασυνδεδεμένη πλατφόρμα με το ωρολόγιο κάθε προγράμματος, όπου το περιεχόμενο έχει ορισθεί ως Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση
 • Ο έλεγχος εισόδου (βάσει της προγραμματισμένης ώρας συνεδρίας/meeting) ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να συνδεθεί την ώρα που πρέπει και όχι νωρίτερα ή αργότερα)
 • Ο έλεγχος εισόδου ώστε κάθε χρήστης να συνδέεται αυτόματα ανάλογα με την ιδιότητά του (καταρτιζόμενος/σύμβουλος)

Διαχείριση χρηστών τηλεκατάρτισης (elearning)

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στην διαχείριση χρηστών elearning, προστέθηκε η λειτουργία λήψης δεδομένων παρακολούθησης.Με αυτή τη λειτουργία, για την επιλεγμένη ομάδα, διαβάζονται τη στιγμή λήψης τα δεδομένα παρακολούθησης για κάθε ενότητα/δραστηριότητα/προσπάθεια και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων. Έτσι, είναι διαθέσιμα για άμεση εξαγωγή τους σε αναφορές/έντυπα.


Την επόμενη φορά που θα πατηθεί το κουμπί λήψης δεδομένων, η λειτουργία θα εκτελεστεί για κάθε δραστηριότητα, από την τελευταία καταγεγραμμένη προσπάθεια (ενημερώνοντας την ) και μετά. Έτσι, η ενημέρωση των δεδομένων παρακολούθησης γίνεται εξελικτικά και όχι κάθε φορά από την αρχή.


Επίσης προστέθηκαν στήλες:

 • Τελευταίος Συγχρονισμό Δεδομένων Παρακολούθησης, που αποτυπώνει την ημερομηνία/ώρα ενημέρωσης δεδομένων παρακολούθησης του κάθε χρήστη.
 • Διάρκεια παρακολούθησης τηλεκατάρτισης, που εμφανίζει τον χρόνο (σε ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα), των δεδομένων παρακολούθησης, όπως αυτά έχουν αποθηκευθεί μετά από την παραπάνω διαδικασία λήψης δεδομένων.

Αναφορές τηλεκατάρτισης

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι αναφορές τηλεκατάρτισης πλέον αντλούν τα δεδομένα τους από τα αποθηκευμένα δεδομένα παρακολούθησης και όχι με Onlιne σύνδεση σε πραγματικό χρόνο. Άρα εάν για κάποιο πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και δεν έχει κλείσει, χρειάζεται να δημιουργήσετε μια αναφορά, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη δεδομένων παρακολούθησης που αυτόματα θα ενημερώσει τα στοιχεία.


Μοριοδότηση αιτήσεων

Δυνατότητα εισαγωγής βαθμού αξιολογητή σε κάθε βαθμολογούμενο κριτήριο μιας αίτησης έτσι ώστε ο βαθμός του κριτηρίου να λαμβάνει υπόψη τον αξιολογητή (πχ σε περίπτωση που βάσει του πτυχίου που έχει μεταφορτώσει κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να πάρει διαφορετικό βαθμό από αυτόν που προκύπτει βάσει του δηλωθέντος στην αίτηση)

Διαχείριση δικαιολογητικών

Δυνατότητα εισαγωγής (μεταφόρτωσης) δικαιολογητικού με διαδικασία optin και ηλεκτρονικής υπογραφής. Με αυτή τη διαδικασία, είναι εφικτό να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα έγγραφο ο ωφελούμενος, εισάγοντας επιβεβαιωτικό κωδικό που λαμβάνει αυτόματα στο mail του.