Καταστάσεις παγίων

Στην φόρμα αυτή μπορείτε να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε κάποια από τις διαθέσιμες καταστάσεις παγίων και αποσβέσεων.

Η επιλογή των παγίων που θα εκτυπωθούν γίνεται με την χρήση ενός πλήρους φίλτρου ώστε το αποτέλεσμα που θα περιληφθεί στις εκτυπώσεις να προσεγγίζει όσο το δυνατόν το ζητούμενο.

Με την χρήση του πεδίου «ΕΥΡΩ» στο φίλτρο μπορείτε είτε να πάρετε εκτυπώσεις από την «δραχμική περίοδο» είτε να πάρετε συνολικές εκτυπώσεις σε ευρώ.