Προβολή παγίων

Η φόρμα αυτή έχει διπλή χρήση. Αφ’ ενός είναι χρήσιμη για την περιήγηση με την χρήση έξυπνων φίλτρων στα πάγια, αφετέρου στην διενέργεια αποσβέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις με την χρήση του φίλτρου μπορείτε να επιλέξετε τα πάγια που επιθυμείτε να εμφανιστούν.


Για κάθε πάγιο μπορείτε με το πλήκτρο «Εικόνα παγίου» να προβάλλετε την ακόλουθη οθόνη στην οποία φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του παγίου και το ιστορικό αποσβέσεών του.

Σ’ αυτήν την φόρμα μπορούν να μεταβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Εσωτερικός αριθμός μητρώου
  • Εργοστασιακός σειριακός αριθμός
  • Σχόλια
  • Υποκατάστημα
  • Κατάσταση παγίου
  • Ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης
  • Παραστατικό μεταβολής της κατάστασης


Τα υπόλοιπα πεδία (μπλε) δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν από αυτή την φόρμα.