• Κονσόλα αγορών - πωλήσεων

Εμφανίζεται λίστα των Κινήσεων Πωλήσεων Αγορών που υπακούουν στο ορισθέν φίλτρο.

Για κάθε κίνηση εμφανίζονται τα στοιχεία: Παραστατικό, Υποκατάστημα, Χρήση, Τύπος Κίνησης, Εκτυπωμένο, Ενημέρωση Λογιστικής, Χειρόγραφο, Α/Α (ο αριθμός που έχει πάρει η κίνηση στο ημερολόγιο της λογιστικής), Ο χρήστης που έκανε την κίνηση και η ημερομηνία που την έκανε.


Υπάρχει μια σειρά λειτουργιών στο δεξιό μενού στη φόρμα αυτή που διευκολύνει ιδιαίτερα την λειτουργία, αυξάνει την ταχύτητα και μειώνει τον χρόνο που απαιτείται.


Με τις επιλογές :

μπορείτε να εισάγετε αυτόματα και μαζικά, τιμολόγια που αφορούν τιμολόγηση σε καταρτιζόμενους ή εταιρίες. Τα στοιχεία των τιμολογίων λαμβάνονται αυτόματα από την διαχείριση της κατάρτισης.


Επίσης με τις επιλογές :

  • Ομαδική έκδοση παραστατικών : εκδίδει και εκτυπώνει τα επιλεγμένα παραστατικά
  • Ομαδική επανέκδοση παραστατικών : επανεκτυπώνει τα επιλεγμένα παραστατικάΤα πλήκτρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για την επεξεργασία των κινήσεων είναι:

       Μεταβολή της εγγραφής

       Προβολή της εγγραφής

       Καταχώρηση νέας κίνησης ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ

       Καταχώρηση νέας κίνησης και ΕΚΔΟΣΗ

       Διαγραφή κίνησης

       Εκτύπωση κατάστασης ελέγχου των κινήσεων που εμφανίζονται στην λίστα