• Παραστατικά κινήσεων αξιογράφων

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα παραστατικά με τα οποία κινούνται τα αξιόγραφα.

Τα στοιχεία που καταχωρούμε για κάθε παραστατικό είναι τα ακόλουθα :

 • Κωδικός
 • Περιγραφή


Βασικά στοιχεία κίνησης

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην συγκεκριμένη οθόνη είναι τα εξής :

 • Από κατάσταση (η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται το αξιόγραφο πριν γίνει η κίνηση. Γίνονται δεκτά μόνο αξιόγραφα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση)
 • Από λογαριασμό (ο λογαριασμός αξιογράφων από τον οποίο λαμβάνεται το ποσό του αξιογράφου)
 • Κείμενο (το κείμενο που θα εμφανιστεί στον χρήστη για να τον ρωτάει για τον εκδότη ή τον αρχικό παραλήπτη του αξιογράφου)
 • Ερώτηση δικαιούχου (σε περίπτωση παραστατικού επιστροφής του αξιογράφου στον εκδότη του, τσεκάρουμε αυτό το πεδίο ώστε ή εφαρμογή να ρωτήσει σε ποιόν επιστρέφεται το αξιόγραφο και να το χρησιμοποιήσει ως φίλτρο)
 • Σε κατάσταση (σε ποια κατάσταση αξιογράφων περιέρχεται το αξιόγραφο μετά την κίνηση)
 • Σε λογαριασμό (ποιος λογαριασμός αξιογράφων ενημερώνεται με το ποσό του αξιογράφου)
 • Κείμενο (το κείμενο που θα εμφανιστεί στον χρήστη για να τον ρωτάει για τον λογαριασμό παραλαβής)
 • Αντίστοιχος λογαριασμός (το πεδίο τσεκάρεται σε περίπτωση παραστατικού εξόφλησης αξιογράφου, ώστε η εφαρμογή να βρει αυτόματα τον αντίστοιχο λογαριασμό εξοφλημένων αξιογράφων).


Στοιχεία παραγόμενης λογιστικής εγγραφής

Στην σελίδα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να γίνει η λογιστική εγγραφή.

 • Παραστατικό (το παραστατικό κινήσεων λογιστικής που θα χρησιμοποιηθεί)
 • Λογαριασμός (ο λογαριασμός της λογιστικής. Αν ο λογαριασμός είναι κενός η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τον συναλλασσόμενο της κίνησης)
 • From (αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο ο λογαριασμός αναζητείται στην αρχική κατάσταση αξιογράφου. Αλλιώς αναζητείται στην κατάσταση στην οποία περιέρχεται το αξιόγραφο μετά την κίνηση)
 • Cr (αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο ο λογαριασμός χρεώνεται, αλλιώς πιστώνεται)
 • Neg (αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο γίνεται αντιστροφή του προσήμου του ποσού του λογαριασμού)
 • Ext (αν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο ο λογαριασμός συμπληρώνεται με τις επεκτάσεις λογαριασμών της τράπεζας και του τραπεζικού λογαριασμού).


Στοιχεία έκδοσης

Στην σελίδα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την μηχανογραφική έκδοση των επιταγών, αν η εταιρεία χρησιμοποιεί μηχανογραφημένες επιταγές.


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

 • Μηχανογραφική έκδοση επιταγών (τσεκάρουμε το πεδίο αν το παραστατικό θα εκτυπώσει την επιταγή σε μηχανογραφικό έντυπο επιταγών)
 • Σειρά (η σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη έκδοση της απόδειξης παραλαβής επιταγής)
 • Αριθμός, Ημερομηνία (ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή με τον τελευταίο αριθμό και ημερομηνία που έχει χρησιμοποιηθεί η σειρά)
 • Τρέχουσα ομάδα αριθμών:
  • Από, Έως (οι τρέχοντες αριθμοί επιταγών που έχει δώσει η τράπεζα)
  • #d (ο αριθμός των ψηφίων με τον οποίο θα εκτυπωθεί ο αριθμός της επιταγής)
 • Επόμενη ομάδα αριθμών (όταν η τρέχουσα ομάδα αριθμών πλησιάζει στο τέλος της, παίρνουμε από την τράπεζα την επόμενη ομάδα αριθμών. Όταν η τρέχουσα ομάδα τελειώσει, η εφαρμογή κάνει αυτόματα τρέχουσα την επόμενη ομάδα)
  • Από, Έως (οι τρέχοντες αριθμοί επιταγών που έχει δώσει η τράπεζα)
  • #d (ο αριθμός των ψηφίων με τον οποίο θα εκτυπωθεί ο αριθμός της επιταγής)
 • Υπολογισμός χαρακτήρα modulo (ο τρόπος υπολογισμού του ψηφίου ελέγχου).