• Επεξεργασία κινήσεων αξιογράφων

Τα πλήκτρα που εμφανίζονται για την επεξεργασία των κινήσεων των αξιογράφων είναι τα εξής:

       Επεξεργασία εγγραφής                

       Άνοιγμα φόρμας                        

       Καθαρισμός φίλτρου                

       Κλείσιμο φόρμας

       Διαγραφή εγγραφής

       Προσθήκη εγγραφής

       Εφαρμογή φίλτρου


 • Επεξεργασία κίνησης

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία :

 • Ημερομηνία
 • Σειρά
 • Αριθμό
 • Αιτιολογία
 • Παραστατικό

και πιέζουμε το πλήκτρο «Συνέχεια».


Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για συνέχεια:

 • Να μην υπάρχει αρχική κατάσταση αξιογράφου
 • Να υπάρχει αρχική κατάσταση αξιογράφου


Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα.


στην οποία συμπληρώνουμε τα ακόλουθα :

 • επωνυμία (συναλλασσόμενο)
 • λογαριασμό (της τράπεζας του αξιογράφου)


και ακολούθως στην σελίδα «Αξιόγραφα» συμπληρώνουμε για κάθε αξιόγραφο: • Ημερομηνία Έκδοσης
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Αριθμό αξιογράφου
 • Ποσό


Στην δεύτερη περίπτωση εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα η οποία μορφοποιείται ανάλογα με τις παραμέτρους του παραστατικού (δηλαδή ανάλογα με το αν ζητείται δικαιούχους ή όχι εμφανίζεται ή όχι το τμήμα του δικαιούχου).


Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, στην σελίδα «Αξιόγραφα»

εμφανίζονται στο κάτω μέρος τα αξιόγραφα που υπακούουν στα φίλτρα (τα οποία ενεργοποιούνται με το πλήκτρο)

και μεταφέρονται στο πάνω μέρος (οπότε και γίνεται η κίνησή τους) με το κατάλληλο πλήκτρο .