Διαχείριση αγορών - πωλήσεων

Η ενότητα «Διαχείριση αγορών - πωλήσεων» στην εμπορική διαχείριση αναλύει τις κινήσεις ειδών και υπηρεσιών που αφορούν στις αγορές - πωλήσεις.