• Κονσόλα κινήσεων αξιογράφων

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων αξιογράφων που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».

Με το άνοιγμα της οθόνης η εφαρμογή εφαρμόζει αυτόματα ως φίλτρο την τρέχουσα ημερομηνία. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε κίνηση είναι τα ακόλουθα:

  • Ημερομηνία
  • Παραστατικό
  • Αριθμός
  • Αιτιολογία