• Επανυπολογισμός μηνιαίων αθροιστών

Με την εργασία αυτή γίνεται επανυπολογισμός των αθροιστών των περιόδων για την χρήση στην οποία εργαζόμαστε.