• Σφάλματα διασταύρωσης χρεοπιστώσεων

Με την εργασία αυτή γίνεται έλεγχος της διασταύρωσης των χρεοπιστώσεων.


Ο έλεγχος γίνεται για:

  • Σφάλματα στην ενημέρωση ποσών
  • Σφάλματα στην χρέωση
  • Σφάλματα στην πίστωση

Σφάλματα μπορεί να προκύψουν π.χ. αν μία κίνηση προέρχεται από επιταγή και μετά την διασταύρωση, ο χρήστης μεταβάλλει το ποσό της επιταγής.

Με χρήση του κατάλληλου πλήκτρου ο χρήστης μπορεί να κάνει ακύρωση της διασταύρωσης ή προσπάθεια αυτόματης διόρθωσης του σφάλματος από την εφαρμογή.