• Διασταύρωση χρεοπιστώσεων Συναλλασσομένων

Με την εργασία αυτή γίνεται η διασταύρωση των χρεοπιστώσεων δηλαδή η αντιστοίχιση των ανοιχτών (μη εξοφλημένων) παραστατικών με τις κινήσεις εξόφλησής τους.

Επιλέγεται αρχικά η ιδιότητα του συναλλασσομένου και ακολούθως ο συναλλασσόμενος για τα παραστατικά του οποίου θα γίνει η διασταύρωση.

Η λίστα των προς επιλογή συναλλασσομένων μπορεί να περιοριστεί αν συμπληρωθεί το πεδίο «Επιλογή». Οι δυνατές τιμές είναι:

  • όλοι οι συναλλασσόμενοι
  • όσοι έχουν υπόλοιπο για κλείσιμο
  • όσοι έχουν Χρεωστικό υπόλοιπο
  • όσοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο


Ακολούθως με την χρήση του κατάλληλου πλήκτρου  εμφανίζονται στην πάνω λίστα οι κινήσεις που έχουν θετικό υπόλοιπο (χρεώσεις ή αρνητικές πιστώσεις) και στην κάτω λίστα οι κινήσεις που έχουν αρνητικό υπόλοιπο (πιστώσεις ή αρνητικές χρεώσεις).


Οι κινήσεις που θα εμφανιστούν ελέγχονται με συμπλήρωση του πεδίου «Προβολή κινήσεων». Οι δυνατές τιμές είναι:

  • όλες οι κινήσεις
  • οι κινήσεις με υπόλοιπο προς κλείσιμο


Με την χρήση του κατάλληλου πλήκτρου ο χρήστης αντιστοιχίζει την επιλεγμένη χρέωση στην επιλεγμένη πίστωση.

Κάνοντας διπλό click πάνω στο πεδίο «Εξοφλημένο» ακυρώνεται η αντιστοίχιση.


Στην περίπτωση που κάποιος συναλλασσόμενος έχει πολλές κινήσεις προς αντιστοίχιση, μπορεί με χρήση του πλήκτρου «Διαδοχική διασταύρωση όλων των εγγραφών» η εφαρμογή να κάνει μόνη της αυτόματα την διασταύρωση. Στην περίπτωση αυτή η διασταύρωση γίνεται με την σειρά που οι κινήσεις εμφανίζονται στις λίστες.


Επίσης η εφαρμογή μπορεί να κάνει αυτόματα την διασταύρωση για όλες τις κινήσεις όλων των συναλλασσομένων που εμφανίζονται στην λίστα «Συναλλασσόμενος» με χρήση του πλήκτρου «Διαδοχική διασταύρωση όλων των συν/νων».