• Πεδία εκτύπωσης παραστατικών λογιστικής

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους τα διαθέσιμα πεδία που μπορούν να εκτυπωθούν κατά την εκτύπωση της κίνησης, καθώς και ο κωδικός τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.