• Σειρές παραστατικών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι Σειρές των παραστατικών της Λογιστικής.


Για κάθε Σειρά συμπληρώνουμε:

  • Περιγραφή
  • Σειρά (τίτλο που εκτυπώνεται)
  • Αριθμό (τον τελευταίο αριθμό που έχει πάρει η Σειρά. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα αυτό το στοιχείο)
  • Εκτυπωτή (τον Εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των παραστατικών που χρησιμοποιούν αυτή την Σειρά επιλέγοντας από τους Εκτυπωτές Συστήματος)
  • Φόρμα (τη φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των παραστατικών που χρησιμοποιούν αυτή την Σειρά επιλέγοντας από τις Φόρμες Συστήματος)
  • Τελευταία Εκτύπωση (η ημερομηνία που έγινε η τελευταία εκτύπωση από αυτή την Σειρά. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα αυτό το στοιχείο).