• Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι τρόποι με τους οποίους τα παραστατικά Κινήσεων Λογιστικής ενημερώνουν την Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων.


Τα πεδία που συμπληρώνονται είναι:

  • Περιγραφή
  • Αν ενημερώνεται η Συγκεντρωτική Τιμολογίων
  • Ο τρόπος ενημέρωσης (Κανονικός ή Ακυρωτικός)