• Παραστατικά κινήσεων

Στην οθόνη αυτή δημιουργούνται τα παραστατικά κινήσεων μέσα από τις σελίδες «Γενικά στοιχεία» & «Στοιχεία έκδοσης».


Στη σελίδα «Γενικά στοιχεία» για κάθε παραστατικό συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

 • Κωδικός
 • Περιγραφή

 • Τίτλος Έκδοσης (ο τίτλος που θα εκτυπωθεί)
 • ΚΕΠΥΟ (αν ενημερώνεται η όχι η συγκεντρωτική τιμολογίων)
 • Τύπος κίνησης
 • Τύπος συμφωνίας
 • Αντισυμβαλλόμενος (αν είναι συμπληρωμένος, έρχεται αυτόματα στην κίνηση σαν λογαριασμός της πρώτης γραμμής)
 • Ημερολόγιο (που ενημερώνεται με τις κινήσεις που γίνονται με αυτό το παραστατικό)
 • Προϋπολογιστική (αν οι κινήσεις που γίνονται με αυτό το παραστατικό είναι προϋπολογιστικές)

Σαν προϋπολογιστικές καταχωρούμε τις κινήσεις εκείνες που ξέρουμε ότι θα γίνουν στο μέλλον (π.χ. γνωρίζουμε ότι ένας εκπαιδευτής θα εκδώσει με την λήξη ενός προγράμματος ΤΠΥ).

Οι προϋπολογιστικές κινήσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • δεν εμφανίζονται στις επίσημες εκτυπώσεις (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια)
 • μπορούν να αναλυθούν σε προγράμματα όπως ακριβώς και οι κανονικές κινήσεις
 • μεταφέρονται από χρήση σε χρήση με ειδική εργασία της εφαρμογής
 • μετατρέπονται σε κανονικές κινήσεις με απλή αλλαγή του παραστατικού της κίνησης


Στην σελίδα «Στοιχεία Έκδοσης» συμπληρώνονται (για όσα παραστατικά πρέπει να εκτυπώνονται):

 • Τύπος έκδοσης (η φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση των κινήσεων)
 • Σειρά έκδοσης (που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση των κινήσεων. Μπορούν να συμπληρωθούν παραπάνω από μία σειρές).