• Καταστάσεις κινήσεων


Στην οθόνη αυτή επιλέγουμε τον κατάλογο που πληροί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να πάρουμε την επιθυμητή κατάσταση εφαρμόζοντας τους κανόνες λειτουργίας για τα φίλτρα και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».