Καταστάσεις

Στην ενότητα «Καταστάσεις» έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τις κινήσεις που θα επιλέξουμε εφαρμόζοντας τους κανόνες λειτουργίας των φίλτρων.