Υπολογισμός δεικτών αξιολόγησης

Από το δεξιό μενού στη σελίδα προγραμμάτων μπορείτε να επιλέξετε να εκτελεστεί ο υπολογισμός των δεικτών αξιολόγησης. Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί σε επίπεδος προγράμματος ή σε επίπεδο φάσης υλοποίησης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον υπολογισμό μόνο για το επιλεγμένο πρόγραμμα αλλά και μαζικά για όλα τα προγράμματα. Με τη λειτουργία αυτή, υπολογίζονται και αποθηκεύεται η τιμή των δεικτών αξιολόγησης των προγραμμάτων, εκπαιδευτών, καταρτιζομένων κλπ ώστε να είναι διαθέσιμη για χρήση σε διάφορα έντυπα κλπ.

Μόλις ζητηθεί ο υπολογισμός, θα ανοίξει μια νέα φόρμα στην οποία θα βλέπετε την πρόοδο υπολογισμού των δεικτών και στο τέλος σε πίνακα, τα αποτελέσματα και τις τιμές κάθε επί μέρους δείκτη, για ποιον αφορά, ποιος αξιολογεί, εάν έχει αποθηκευθεί η τιμή, εάν υπάρχει σφάλμα υπολογισμού, κτλ. Στον πίνακα αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα φίλτρα στην κεφαλίδα κάθε στήλης, έτσι ώστε να αναζητήσετε τις τιμές ή τα πρόσωπα που θέλετε να δείτε.


Με δεξιό κλικ επάνω στον εμφανιζόμενο πίνακα, μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία (γραφήματα, ανάλυση, κτλ)


Σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποιο λάθος στην σύνταξη της μαθηματικής φόρμουλας κάποιου δείκτη και αυτό προκαλέσει σφάλμα στον υπολογισμό, τότε η διαδικασία του υπολογισμού θα διακοπεί, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με πληροφορίες για το σφάλμα και θα δείτε που ακριβώς είναι, έτσι ώστε αντίστοιχα να το διορθώσετε.