Εκκαθαρίσεις

Στην ενότητα «Εκκαθαρίσεις» οι κινήσεις που αναλύονται αφορούν τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους λοιπούς συνεργάτες, εκπαιδευτές, προμηθευτές, προσωπικό κλπ.