• Επεξεργασία χρηματοοικονομικών παραστατικών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται χρηματοοικονομικές κινήσεις.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

 • Ημερομηνία
 • Σειρά (για χειρόγραφα παραστατικά)
 • Αριθμός
 • Υποκατάστημα
 • Παραστατικό
 • Ιδιότητα (με την οποία κινείται ο συναλλασσόμενος)
 • Συναλλασσόμενος
 • Ποσό κίνησης
 • Πιστωτική Κάρτα (εμφανίζεται μόνο αν στις παραμέτρους του παραστατικού έχει οριστεί ότι είναι παραστατικό Πιστωτικής Κάρτας).
 • Αιτιολογία
 • Πλήρης Αιτιολογία (αν είναι συμπληρωμένη εκτυπώνεται αυτή στο παραστατικό. Διαφορετικά εκτυπώνεται η Αιτιολογία).
 • Σειρά (εμφανίζεται μόνο όταν το παραστατικό είναι για έκδοση. Ο χρήστης επιλέγει την σειρά εκτύπωσης και η εφαρμογή δίνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό. Η εκτύπωση του παραστατικού γίνεται με το πλήκτρο «Εκτύπωση»).

Τα στοιχεία:

  • Διεύθυνση
  • Τ.Κ.
  • Πόλη
  • Τηλέφωνο
  • Επάγγελμα
  • Δ.Ο.Υ.

συμπληρώνονται από την εφαρμογή και ο χρήστης δεν μπορεί να τα μεταβάλλει. Το ίδιο ισχύει για τα πεδία:

  • Εισαγωγή
  • Πιστωτική Κάρτα
  • Εκτυπώθηκε
  • Χειρόγραφο