• Κονσόλα κινήσεων λογιστικής

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων της λογιστικής που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα Φίλτρο.

Με το άνοιγμα της οθόνης η εφαρμογή εφαρμόζει αυτόματα ως φίλτρο την τρέχουσα ημερομηνία. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε κίνηση είναι τα ακόλουθα:

  • Παραστατικό, Σειρά, Αριθμός και Αιτιολογία παραστατικού, Ημερολόγιο στο οποίο ανήκει η κίνηση, Α/Α (ο αριθμός της κίνησης στο αντίστοιχο ημερολόγιο), Χρήση (στην οποία ανήκει η κίνηση), Τύπος κίνησης, ΚΕΠΥΟ (αν η κίνηση ενημερώνει την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων), Ακυρ (αν η κίνηση είναι αντιλογιστική), Προϋπ (αν η κίνηση είναι προϋπολογιστική), Δαπάνη (αν η κίνηση είναι δαπάνη η οποία πρέπει να αναλυθεί σε πρόγραμμα), Αναλύεται (αν η κίνηση έχει αναλυθεί σε πρόγραμμα)
  • Προέλευση (σε ποιο κύκλωμα έχει γίνει η κίνηση π.χ. μια κίνηση μπορεί να έχει γίνει στην εμπορική διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή η κίνηση δεν μπορεί να μεταβληθεί από την λογιστική, αλλά μόνο από την εμπορική διαχείριση οπότε αν ο χρήστης ζητήσει μεταβολή της κίνησης με το αντίστοιχο πλήκτρο, ανοίγει η φόρμα μεταβολής της κίνησης στο κύκλωμα που την δημιούργησε)
  • Χρήστης, Έλεγχος (ο χρήστης που έκανε την εγγραφή και η ημερομηνία που την έκανε).


Αναδυόμενα menu

Με την χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εμφανίζεται το αναδυόμενο menu, το οποίο εκτός των βασικών λειτουργιών περιέχει τις επιλογές :


στην επιλογή «Διάφορες Λειτουργίες» τις ακόλουθες εργασίες:

Ομαδική έκδοση παραστατικών

Μετατρέπει μαζικά τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί προς έκδοση σε οριστικά και τα εκτυπώνει

Ομαδική επανεκτύπωση παραστατικών

Επανεκτυπώνει μαζικά όσα από τα επιλεγμένα παραστατικά έχουν ήδη εκδοθεί

Μεταφορά στην επόμενη χρήση

Μεταφέρει στην επόμενη χρήση την επιλεγμένη κίνηση (αφορά μόνο προϋπολογιστικές)

Μεταφορά στην επόμενη χρήση (ομαδικά)

Μεταφέρει στην επόμενη χρήση όλες τις κινήσεις που έχουν επιλεγεί (αφορά μόνο προϋπολογιστικές)


Τα πλήκτρα που εμφανίζονται για την διαχείριση των κινήσεων είναι :

Μεταβολή της επιλεγμένης κίνησης

Προβολή της επιλεγμένης κίνησης

Πρόσθεση νέας εγγραφής

Ανάλυση της κίνησης στην Οικονομική διαχείριση