Διαχείριση κινήσεων λογιστικής

Στην ενότητα «Διαχείριση κινήσεων λογιστικής» έχουμε τη δυνατότητα αφενός της προσθήκης - προβολής - επεξεργασίας των παραστατικών αφετέρου της σύνδεσή τους με την Οικονομική Διαχείριση.