Ειδικές λειτουργίεςΣτην φόρμα αυτή  μπορούμε να αποδώσουμε αυτόματα αριθμό λογαριασμού στην σελίδα «Ιδιότητες» στην διαχείριση συναλλασσομένων.