• Κονσόλα χρηματοοικονομικών

Εμφανίζεται λίστα των Χρηματοοικονομικών Κινήσεων που υπακούουν στο ορισθέν φίλτρο.

Για κάθε κίνηση εμφανίζονται τα στοιχεία:

  • Παραστατικό
  • Υποκατάστημα
  • Χρήση
  • Τύπος Κίνησης
  • Εκτυπωμένο
  • Ενημέρωση Λογιστικής
  • Χειρόγραφο
  • Προέλευση
  • Α/Α (ο αριθμός που έχει πάρει η κίνηση στο ημερολόγιο της λογιστικής)
  • Ο χρήστης που έκανε την κίνηση και η ημερομηνία που την έκανε.


Τα πλήκτρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για την επεξεργασία των κινήσεων είναι:

       Μεταβολή της εγγραφής

       Προβολή της εγγραφής

       Καταχώρηση νέας κίνησης ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ

       Καταχώρηση νέας κίνησης και ΕΚΔΟΣΗ

       Διαγραφή κίνησης

       Εκτύπωση κατάστασης ελέγχου των κινήσεων που εμφανίζονται στην λίστα